BVDS genomineerd voor Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021

BVDS is genomineerd voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021: “Het duo Boogaerdt/VanderSchoot is genomineerd vanwege de manier waarop zij met hun werk de Nederlandse mime een krachtige nieuwe impuls geven met werk dat heel uitgesproken op zoek is naar een nieuwe esthetiek, een nieuwe verhouding tussen het werk en het publiek, en nieuwe plekken om dat werk te presenteren. Daarbij is de mens niet per se de centrale figuur, al lijkt dit tegenstrijdig met het uitgangspunt van de mime, namelijk het menselijk lichaam. Ze werken sinds 2021 weer als zelfstandige twee-eenheid vanuit Amsterdam. Het verlaten van de grote structuur van een huis (Theater Rotterdam, 2016-2020) om weer te functioneren vanuit een eigen stichting getuigt van trouw aan de eigen artistieke koers en werkwijze. Ze zoeken in hun werk een tussenvorm tussen het theater en de beeldende kunst. De zoektocht naar een alternatieve ruimte, het hardop nadenken over wat de plaats en de rol van de mens is in een turbulente wereld en de manier waarop ze in een volstrekt eigen taal daar vorm aan geven maakt hen een van de genomineerden.”

Uiteraard zijn we ook superblij voor de vier andere creatieve makers die de nominatie binnen hebben gesleept: https://gieskesstrijbisfonds.nl/podiumprijs/