Contact

Algemene vragen
info@bvds.nl

Zakelijke leiding
Anne van Buuren: anne@bvds.nl

Lene Grooten: lene@bvds.nl

Technisch producent
Siemen van der Werf | Ruimtetijd: siemen@ruimtetijd.nl

                                                   

Stichting Boogaerdt/VanderSchoot
KvK: 34193543

Doelstelling
Het stimuleren en initiëren van diverse kunstuitingen, daaronder met name begrepen het al dan niet in eigen beheer voorbereiden en uitbrengen van (theater)producties en/of andersoortige culturele evenementen/manifestaties en voorts al hetgeen met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.

Bestuur
Joachim Fleury (voorzitter)
Nicole van Vessum (secretaris)
Mark Fuchs (penningmeester)

Rooster van aftreden bestuur

Naam

Eerste benoeming

Herbenoeming/
einde 1e termijn

Uiterste datum
 van aftreden

Joachim Fleury
voorzitter

22-01-2020

22-01-2023

22-01-2026

Mark Fuchs penningmeester

22-01-2020

22-01-2023

22-06-2026

Nicole van Vessum
secretaris

22-01-2020

22-01-2023

22-01-2025

Beloningsbeleid
Het bestuur en RVT ontvangen geen vergoeding noch een vergoeding voor gemaakte kosten. De directie en personeel is ingeschaald in / volgt de CAO Theater en Dans.

ANBI
BVDS is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze aangemerkte status kunnen particulieren een gift of donatie doen aan BVDS met extra fiscaal voordeel. Neem voor meer informatie contact op via info@bvds.nl

Anbi publicatieplicht

Meerjarenplan 2021-2024