Visual Statements


Wij zijn toeschouwers van ons eigen bestaan

In de zomer van 2013 maken Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot samen met tien mannelijke performers een boeddhistisch spektakel in de buitenlucht. We leven in een tijdperk van Spectaculaire Ervaringen. Onze menselijke zoektocht naar betekenis heeft zich vertaald in een voortdurende beweging van het ene gebied naar het andere. Maar als je continue in beweging bent, hoe kan je dan weten waar je heen wilt of zijn waar je bent? Spectaculaire Voorstelling is de eerste voorstelling van Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot bij Toneelgroep Oostpool.

We hebben niet meer het instinct om een handeling te isoleren en die met al onze aandacht uit te voeren. We leven steeds meer vanuit de overtuiging dat het wezen van de dingen niet in de diepte verborgen ligt maar over de oppervlakte is verspreid. We maken de handelingen waarmee we ons bezig houden juist lichter en sneller zodat we weer verder kunnen. De beweging is de hoogste waarde.

Hebben we er met dit nieuwe bewegelijke instinct iets waardevols bij gekregen of hebben we juist iets verloren? En als het voortdurend om de beweging gaat, hoe kan je dan weten waar je heen wilt of zijn waar je bent?

Spectaculaire voorstelling is een voorstelling in de serie Visual Statements. Hierin bevraagt Boogaerdt/VanderSchoot de dominante beeldcultuur van onze huidige spektakelmaatschappij en legt gemediatiseerde representaties en hun claim op de realiteit bloot.


RECENSIES

‘Provocerende werkelijkheid.’
— De Gelderlander

‘Spectaculaire voorstelling vraagt veel begrip.’
— Theaterkrant

‘Radicaal antitheater.’
— De Volkskrant

Cultuurpodium

‘Spektakel Oostpool maakt tongen los.’
— De Leeuwarder Courant

‘Dit soort theater toont niet, maar ontlokt.’
— Cutting Edge


CREDITS

REGIE Suzan Boogaerdt & Bianca van der Schoot
UITVOERENDEN Marijn Brussaard, Koen Kreulen, Toon Kuijpers, Daan Simons, Dwayne Toemere, Roel Voorbij, Erik Whien & David Calderon Zarate
SCENOGRAFISCH ADVIES Marc Warning 

ALLE PRODUCTIES